اگر مقاله قبل را دنبال کرده باشید می دانید که قبلا به معرفی بیماری های رایج به انگلیسی پرداختیم. این مطالب برای دوستداران رشته پزشکی بسیار جذاب بود و با استقبال فراوان روبرو شد. از این رو در این مقاله می خواهیم نام داروها و وسایل پزشکی پرکاربرد را به انگلیسی آموزش دهیم.


https://drzaban.com/medicine-and-tools/