در این مقاله به بررسی اصطلاحات انگلیسی مرتبط با خوراکی ها می پردازیم. این دسته از اصطلاحات، آموزش زبان انگلیسی را با تنوع همراه کرده و بالطبع یادگیری زبان انگلیسی را برای زبان آموزان شیرین تر می سازد.

 

1. Egghead

نابغه و درسخون

 

I think Jane will do well in her finals. She has always been a kind of egghead from elementary school all the way through college.

فکر میکنم جِین در امتحان نهایی  اش موفق خواهد شد.اون همیشه از دوران ابتدایی تا پایان دانشگاه یه جورایی تیزهوش بوده است.

 

SON: MUM, ONE OF THE KIDS IN SCHOOL CALLED ME AN EGGHEAD TODAY.

پسر: مامان،امروز یکی از بچه ها توی مدرسه بهم گفت نابغه.

 

MUM: WHY DID THEY CALL YOU THAT?

مامان: چرا به این نام صدات زدن؟

 

SON: I THINK IT’S BECAUSE THE OTHER KIDS THINK I AM REALLY SMART. THEY SAID THAT I’M ALWAYS READING BOOKS AND THAT I ALWAYS HAVE THE RIGHT ANSWER TO THE TEACHER’S QUESTIONS.

پسر:فکر کنم چون تصور می کنن من خیلی  باهوشم. اونها می گن من همیشه  در حال کتاب خوندن هستم وهمیشه به سوالات معلم پاسخ درست میدم.

 

MUM: WELL, YOU ARE VERY INTELLIGENT. NEXT TIME SOMEBODY CALLS YOU AN EGGHEAD JUST REPLY BACK TO THEM SAYING, “I KNOW” AND WALK AWAY WITH YOUR HEAD HELD HIGH.

مامان:خب تو خیلی باهوشی.دفعه بعد اگه کسی بهت گفت بچه درسخون تو هم بهش بگو،”میدونم” و اصلا هم خَم به ابروت نیار.


برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.